Certificates

Publications

Published in 2012:

 • DUKARIĆ, Robert, JURIČ, Matjaž B. Towards a unified taxonomy and architecture of cloud frameworks. FGCS, Future gener. comput. syst.. [Print ed.], 2012, str. [1-29], ilustr. ScienceDirect (PDF). [COBISS.SI-ID 9458772]
 • FRECE, Aleš, JURIČ, Matjaž B. Complete and reusable description of message structural constraints in web service interfaces. Comput. stand. interfaces. [Print ed.], Feb. 2013, vol. 35, no. 2, str. 218-230. ScienceDirect (PDF). [COBISS.SI-ID 9410900]
 • KRIŽEVNIK, Marcel, JURIČ, Matjaž B. Data-bound variables for WS-BPEL executable processes. Comput. syst. struct., Dec. 2012, vol. 38, no. 4, str. 279-299, ilustr. ScienceDirect. (PDF) [COBISS.SI-ID 9314644]
 • FRECE, Aleš, JURIČ, Matjaž B. Modeling functional requirements for configurable content- and context-aware dynamic service selection in business process models. J. vis. lang. comput., Aug. 2012, vol. 23, no. 4, str. 223-247, ilustr. ScienceDirect (PDF). [COBISS.SI-ID 9177684]

Published in 2011:

 • DUKARIĆ, Robert, JURIČ, Matjaž B. Migracija obstoječih aplikacij na platforme za računalništvo v oblaku. Uporab. inform. (Ljubl.), 2011, letn. 19, št. 3, str. 136-146, ilustr. [COBISS.SI-ID 8724820]
 • POTOČNIK, Martin, JURIČ, Matjaž B. Integracija procesiranja kompleksnih dogodkov in storitveno usmerjenih arhitektur. Uporab. inform. (Ljubl.), 2011, letn. 19, št. 3, str. 158-166, ilustr. [COBISS.SI-ID 8818516]
 • KRIŽEVNIK, Marcel, JURIČ, Matjaž B.: Upravljanje matičnih podatkov kot osnova pri vpeljavi storitveno usmerjene arhitekture. Uporab. inform. (Ljubl.), 2011, letn. 19, št. 1, str. 5-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 8341332]
 • KRIŽEVNIK, Marcel, JURIČ, Matjaž B.: Master Data Management as a basis for adoption of Service Oriented Architecture
  Published in magazine Uporabna informatika, Ljubljana, 2011

Published in 2010:

Published in 2009:

Published before 2009:

Presented in 2012:

  Presented in 2011:

  • JURIČ, Matjaž B.: Extending Web Services with Event-driven Semantics, ICPCA 2011, October 2011, South Africa
  • Oracle OpenWorld 2011, October 2011, San Francisco
  • JavaOne 2011, October 2011, San Francisco
  • Matjaž B. Jurič: SCA and SDO in SOA, ODTUG Kscope11, June 2011, Long Beach, California
  • CHANDRASEKARAN, Swami, POTOCNIK, Martin, HERTIS, Matej: Mobitel’s Next Generation Order & Service Provisioning Management Platform
   IBM Impact 2011, Las Vegas
  • DUKARIĆ, Robert, JURIČ, Matjaž B.: Migracija obstoječih rešitev v oblak. V: Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb : zbornik konference. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2011, str. 1-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 8347988]
  • POTOČNIK, Martin, JURIČ, Matjaž B.: Integracija oblačnih storitev z obstoječimi informacijskimi sistemi. V: Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb : zbornik konference. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2011, str. 1-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 8348756]
  • FRECE, Aleš, JURIČ, Matjaž B.: Slabe prakse v storitveno orientirani arhitekturi. V: Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb : zbornik konference. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2011, str. 1-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 8349780]
  • HERTIŠ, Matej, JURIČ, Matjaž B.: Obvladovanje prehoda poslovnih procesov iz faze modeliranja v fazo izvajanja. V: Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb : zbornik konference. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2011, str. 1-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 8348500]
  • KRIŽEVNIK, Marcel, JURIČ, Matjaž B.: Uporaba konceptov dogodkovne arhitekture v SOA. V: Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb : zbornik konference. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2011, str. 1-9. [COBISS.SI-ID 8349268]
  • SRDIĆ, Gregor, JURIČ, Matjaž B.: Java Persistence API in trajnost podatkov v storitveno orientirani arhitekturi. V: Nove razmere in priložnosti v informatiki kot posledica družbenih sprememb : zbornik konference. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2011, str. 1-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 8347732]

  Presented in 2010:

  Presented in 2009:

  Presented in 2008 and before: